JAC

Xe tải JAC N900s 9T TB

Tải trọng: 9 tấn

Dung tích xilanh: 3.760 cm3

Lòng thùng: 7000 x 2260 x 750/2150

Động cơ: CUMMINS - MỸ

XE TẢI JAC 8.35 TẤN – N800 TB

Tải trọng: 8.35 tấn

Dung tích xilanh: 3.760 cm3

Lòng thùng: 7610 x 2280 x 750/2150

Động cơ: CUMMINS - MỸ

Xe tải Jac N800 (8 tấn) TK

Tải trọng: 8 tấn

Dung tích xilanh: 3.760 cm3

Lòng thùng: 7600 x 2280 x 2260

Động cơ: CUMMINS - MỸ

XE TẢI JAC 6.7 TẤN – N650Plus

Tải trọng: 6.7 tấn

Dung tích xilanh: 3.760 cm3

Lòng thùng: 6300 x 2130 x 590

Động cơ: CUMMINS - MỸ

XE TẢI JAC N650 PLUS – 6.6 TẤN

Tải trọng: 6.6 tấn

Dung tích xilanh: 3.760 cm3

Lòng thùng: 6200 x 2140 x 750/2100

Động cơ: CUMMINS - MỸ

XE TẢI JAC N650Plus 6.4 TẤN

Tải trọng: 6.4 tấn

Dung tích xilanh: 3.760 cm3

Lòng thùng: 6210 x 2130 x 2100

Động cơ: CUMMINS - MỸ

XE TẢI JAC N350S 3.49 TẤN TK

Tải trọng: 3.49 tấn

Dung tích xilanh: 2.746 cm3

Lòng thùng: 4380 x 1820 x 1770

Động cơ: CUMMINS

XE TẢI JAC N350S 3.49 TẤN (3T5)

Tải trọng: 3.49 tấn

Dung tích xilanh: 2.746 cm3

Lòng thùng: 4380 x 1820 x 680/1770

Động cơ: CUMMINS

XE TẢI JAC 1.99 TẤN -N200S TB

Tải trọng: 1.99 tấn

Dung tích xilanh: 2.746 cm3

Lòng thùng: 4360 x 1820 x 680/1880

Động cơ: CUMMINS

XE TẢI JAC N200S 1.99 TẤN – TK

Tải trọng: 1.99 tấn

Dung tích xilanh: 2.746 cm3

Lòng thùng: 4360 x 1820 x 1880

Động cơ: CUMMINS

XE TẢI JAC 9.1 TẤN – N900S TB ( Bửng Nhôm )

Tải trọng: 9100KG

Dung tích xilanh: 3760 cc

Lòng thùng: 7.000×2.270×750/2.150mm

Động cơ: CUMMINS

XE TẢI JAC N250S – E5

Tải trọng: 2.25 TẤN

Dung tích xi lanh (cc)- 2.183

Lòng thùng: 4200 x 1960 x 680/1880 mm

Động cơ: HFC4DB3-2D (EURO 5)

XE TẢI JAC N350S – E5

Tải trọng: 3.49 TẤN

Dung tích xi lanh (cc)- 2183

Lòng thùng: 4370 x 1960 x 680/1880 mm

Động cơ: HFC4DB3-2D (EURO 5)

XE TẢI JAC N200S – E5

Tải trọng: 1.99 TẤN

Dung tích xi lanh (cc)- 2183

Lòng thùng: 4370 x 2005 x 1860 mm

Động cơ: HFC4DB3-2D (EURO 5)

XE TẢI JAC 6.45 TẤN – N650TK

Tải trọng: 6.45 tấn

Dung tích xilanh: 2.977 cm3

Lòng thùng: 5250 x 2120 x 2040

Động cơ: D30TCIE1 - ĐỨC

XE TẢI JAC 6.5 TẤN – N650TB

Tải trọng: 6.5 tấn

Dung tích xilanh: 2.977 cm3

Lòng thùng: 5250 x 2120 x 750/2040

Động cơ: D30TCIE1 - ĐỨC

XE TẢI JAC N680 6.4T- TK

Tải trọng: 6.4 tấn

Dung tích xilanh: 3.920 cm3

Lòng thùng: 6210 x 2130 x 2100

Động cơ: YNF40E1 - Đức

Xe tải JAC N680 tải trọng 6.5 tấn thùng bạt (Ưu đãi 11/2023)

Tải trọng: 6.5 tấn

Dung tích xilanh: 3.920 cm3

Lòng thùng: 6210 x 2140 x 750/2100

Động cơ: YNF40E1 - Đức

XE TẢI JAC N500 – 4.95T TK

Tải trọng: 4.95 tấn

Dung tích xilanh: 2.977 cm3

Lòng thùng: 5250 x 2120 x 2000

Động cơ: D30TCIE1- ĐỨC

XE TẢI JAC N500- 4.99T TB (ƯU ĐÃI THÁNG 11/2023)

Tải trọng: 4.99 tấn

Dung tích xilanh: 2.977 cm3

Lòng thùng: 5250 x 2120 x 750/2000

Động cơ: D30TCIE1- ĐỨC

XE TẢI JAC 3.49T – N350 TK

Tải trọng: 3.49 tấn

Dung tích xilanh: 2.977 cm3

Lòng thùng: 5250 x 2120 x 2000

Động cơ: D30TCIE1- ĐỨC

XE TẢI JAC 3.6T TRƯỜNG LÁI

Tải trọng: 3.6 tấn (bằng C)

Dung tích xilanh: 2.270 cm3

Lòng thùng: 3.420 x 1.790 x 1.710

Động cơ: 4B1-82C40

XE TẢI JAC 2.45 TẤN- TB 3.7M

Tải trọng: 2.45 tấn

Dung tích xilanh: 2.270 cm3

Lòng thùng: 3720 x 1800 x 600/1800

Động cơ: 4B1-82C40

XE TẢI JAC 2.3 TẤN – TK 4.4M

Tải trọng: 2.3 tấn

Dung tích xilanh: 2.771 cm3

Lòng thùng: 4390 x 1820 x 1880

Động cơ: ISUZU

XE TẢI JAC 2.4 TẤN – TB 4.4M

Tải trọng: 2.4 tấn

Dung tích xilanh: 2.771 cm3

Lòng thùng: 4380 x 1800 x 680/1880

Động cơ: ISUZU

XE TẢI JAC 2.49 TẤN – TL 4.2M

Tải trọng: 2.49 tấn

Dung tích xilanh: 2.771 cm3

Lòng thùng: 4230 x 1810 x 400

Động cơ: ISUZU

XE TẢI JAC A5 – 9.2 TẤN TL

Tải trọng: 9.2 tấn

Dung tích xilanh: 4.730 cm3

Lòng thùng: 8180 x 2360 x 650

Động cơ: YUCHAI - 200Hp

XE TẢI JAC A5 – 9.1 TẤN TB

Tải trọng: 9.1 tấn

Dung tích xilanh: 4.730 cm3

Lòng thùng: 8220 x 2360 x 780/2150

Động cơ: YUCHAI - 200Hp

Giá xe tải Jac A5 9 tấn TB

Tải trọng: 9 tấn

Dung tích xilanh: 4.730 cm3

Lòng thùng: 8220 x 2350 x 780/2150

Động cơ: YUCHAI - 200Hp

XE TẢI JAC A5 – 8.7 TẤN TK

Tải trọng: 8.7 tấn (và 8.4T)

Dung tích xilanh: 4.730 cm3

Lòng thùng: 8190 x 2360 x 2350

Động cơ: YUCHAI - 200Hp

XE TẢI JAC A5- 8.3T TK CONTAINER

Tải trọng: 8.3 tấn (6 Cửa Hông)

Dung tích xilanh: 4.730 cm3

Lòng thùng: 8200 x 2400 x 2350

Động cơ: YUCHAI - 200Hp

XE TẢI JAC A5 – 7.6T – 7.55T TB

Tải trọng: 7.6 tấn (và 7.55T)

Dung tích xilanh: 4.730 cm3

Lòng thùng: 9600 x 2360 x 780/2150

Động cơ: YUCHAI - 200Hp

XE TẢI JAC A5 – 7.4 TẤN TB

Tải trọng: 7.4 tấn

Dung tích xilanh: 4.730 cm3

Lòng thùng: 9600 x 2350 x 780/2150

Động cơ: YUCHAI - 200Hp

XE TẢI JAC A5 – 7.1 TẤN TK

Tải trọng: 7.1 tấn

Dung tích xilanh: 4.730 cm3

Lòng thùng: 9500 x 2360 x 2350

Động cơ: YUCHAI - 200Hp

XE TẢI JAC A5- 7T TK CONTAINER

Tải trọng: 7 tấn (2 Cửa Hông)

Dung tích xilanh: 4.730 cm3

Lòng thùng: 9500 x 2400 x 2350

Động cơ: YUCHAI - 200Hp

XE TẢI JAC A5- 7T TK CONTAINER

Tải trọng: 7 tấn (Kín 6 Cửa Hông)

Dung tích xilanh: 4.730 cm3

Lòng thùng: 9500 x 2400 x 2350

Động cơ: YUCHAI - 200Hp

XE TẢI JAC 5 CHÂN A5 – 21.2 TẤN

Tải trọng: 21.2 tấn

Dung tích xilanh: 8.424 cm3

Lòng thùng: 9700 x 2360 x 830/2150

Động cơ: YUCHAI - 350Hp

XE TẢI JAC A5 – 17.9 TẤN (8×4)

Tải trọng: 17.9 tấn

Dung tích xilanh: 8.424 cm3

Lòng thùng: 9700 x 2360 x 830/2150

Động cơ: YUCHAI - 350Hp

XE TẢI JAC A5- 13.27T TK CONTAINER

Tải trọng: 13.27 tấn (2 Cửa Hông)

Dung tích xilanh: 7.520 cm3

Lòng thùng: 9750 x 2400 x 2350

Động cơ: YUCHAI - 290Hp

XE TẢI JAC A5 – 13.6 TẤN (6×2)

Tải trọng: 13.6 tấn

Dung tích xilanh: 7.520 cm3

Lòng thùng: 9700 x 2360 x 850/2150

Động cơ: YUCHAI - 290Hp

XE TẢI JAC A5- 13.3T TK CONTAINER

Tải trọng: 13.3 tấn (6 Cửa Hông)

Dung tích xilanh: 7.520 cm3

Lòng thùng: 9800 x 2400 x 2375

Động cơ: YUCHAI - 290Hp

Xe đầu kéo JAC A5 420HP 2 cầu

Tải trọng: kéo theo: 38.420 Kg

Dung tích xilanh: 10.338 cm3

Lòng thùng: ---

Động cơ: YUCHAI - 420HP

XE ĐẦU KÉO JAC A5-2 CẦU 385HP

Tải trọng: kéo theo: 38.470 Kg

Dung tích xilanh: 10.338 cm3

Lòng thùng: ---

Động cơ: YUCHAI - 385HP

XE ĐẦU KÉO JAC A5 290HP-1 CẦU

Tải trọng: kéo theo: 32.250 Kg

Dung tích xilanh: 7.520 cm3

Lòng thùng: ---

Động cơ: YUCHAI - 290HP

XE TẢI JAC 3.75T-TRƯỜNG LÁI

Tải trọng: 3.75 tấn (bằng C)

Dung tích xilanh: 2.771 cm3

Lòng thùng: 4380 x 1820 x 1770

Động cơ: ISUZU

XE TẢI JAC 3.49 TẤN – N350TK

Tải trọng: 3.49 tấn

Dung tích xilanh: 2.771 cm3

Lòng thùng: 4380 x 1840 x 1770

Động cơ: ISUZU

XE TẢI JAC 3.49 TẤN – N350TB

Tải trọng: 3.49 tấn

Dung tích xilanh: 2.771 cm3

Lòng thùng: 4380 x 1820 x 680/1770

Động cơ: ISUZU

XE TẢI JAC 3.49 TẤN – N350TL

Tải trọng: 3.49 tấn

Dung tích xilanh: 2.771 cm3

Lòng thùng: 4350 x 1820 x 490

Động cơ: ISUZU

XE TẢI JAC 1.99 TẤN – N200TK

Tải trọng: 1.99 tấn

Dung tích xilanh: 2.771 cm3

Lòng thùng: 4380 x 1840 x 1880

Động cơ: ISUZU

XE TẢI JAC 1.99 TẤN – N200TB

Tải trọng: 1.99 tấn

Dung tích xilanh: 2.771 cm3

Lòng thùng: 4380 x 1820 x 680/1880

Động cơ: ISUZU

XE TẢI JAC 1.49T – KÍN BẢO ÔN

Tải trọng: 1.49 tấn

Dung tích xilanh: 1.809 cm3

Lòng thùng: 3200 x 1630 x 1550

Động cơ: 4A1-68C43

XE TẢI JAC 1.45 TẤN-X150 TKCD

Tải trọng: 1.45 tấn

Dung tích xilanh: 1.809 cm3

Lòng thùng: 3200 x 1610 x 1550

Động cơ: 4A1-68C43

XE TẢI JAC 1.49 TẤN -X150 TK

Tải trọng: 1.49 tấn

Dung tích xilanh: 1.809 cm3

Lòng thùng: 3200 x 1630 x 1550

Động cơ: 4A1-68C43

XE TẢI JAC 1.49 TẤN -X150 TB

Tải trọng: 1.49 tấn

Dung tích xilanh: 1.809 cm3

Lòng thùng: 3200 x 1620 x 600/1550

Động cơ: 4A1-68C43

XE TẢI JAC 1.49 TẤN – X150TL

Tải trọng: 1.49 tấn

Dung tích xilanh: 1.809 cm3

Lòng thùng: 3110 x 1620 x 355

Động cơ: 4A1-68C43

Phu Cuong

JAC hiện là nhà sản xuất các chủng loại xe ô tô đa dạng với các loại xe thương hiệu độc lập tại Trung Quốc, gồm dòng xe tải cỡ nhỏ, vừa và lớn, MPV, SRV, sedan, khung gầm, các loại xe buýt, máy móc kỹ thuật, động cơ, hộp số, và các loại linh kiện quan trọng khác. Sau hơn 40 năm phát triển, JAC đã đạt được công suất sản xuất trên 700.000 đơn vị xe nguyên chiếc và 500.000 đơn vị động cơ và được xếp hạng nằm trong top 10 công ty của ngành công nghiệp ô tô của Trung Quốc.

JAC tập trung vào kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và không ngừng nâng cao quản lí, vì lẽ đó, JAC đã dành được danh hiệu nhiều danh hiệu cao quý:

  • Thương hiệu được Xuất khẩu tốt nhất.
  • Thương hiệu có sức cạnh tranh nhất trên Thị trường (MOFCOM)
  • Sản phẩm miễn kiểm khi xuất khẩu (AQSIQ)
  • Thương hiệu được nhiều người ưa chuộng nhất…
Phu Cuong

Các phiên bản mới

Lời chứng thực của khách hàng

ANH TÂM – LONG AN

“Từng chạy 4, 5 con xe rồi, mới đây anh mua chiếc DongBen ở Phú Cường. Qua kinh nghiệm chạy xe nhiều năm thì theo anh loại này phù hợp nhất chở hàng in ấn, quảng cáo, hộp mỹ phẩm, xe tải nhỏ, dễ dàng lưu thông trong thành phố. Cuối năm chở hàng tất bật, chạy suốt đến 11-12 giờ khuya luôn ấy, thấy mua xe ở đây may mắn, hạp làm ăn”

ANH VĂN- SÀI GÒN

“Anh đang kinh doanh hạt điều, đã tham khảo trên mạng và YouTube thấy Phú Cường có bán chiếc xe JAC mà anh đang tìm hiểu. Lên đúng sự kiện sinh nhật của Phú Cường vừa được ưu đãi lớn mà thấy phong cách phục vụ của các bạn nhân viên ở đây rất tốt, rất hài lòng, đại lý lớn. Nói không bằng hay, hành động mới biết được, xuống tận nơi thấy là cọc ngay”

ANH THỌ – CẦN THƠ

“Anh mua chiếc xe ở Phú Cường được 4 năm rồi, xe chạy êm ái, bền bỉ, hoạt động rất tốt. Công tác trên đường phù hợp với anh vì hàng hóa vừa lượng mình đi. Thêm nữa, qua tiếp xúc với đội ngũ nhân viên Phú Cường anh rất hài lòng, từ đó anh chọn Phú Cường là niềm tin nơi anh. Tới đây mở rộng làm ăn thì anh vẫn sẽ lựa chọn Phú Cường”

VỢ CHỒNG ANH TRƯỜNG

“Từ ngày tậu chiếc xe JAC kinh tế gia đình được cải thiện hẳn. Chiếc xe là phương tiện chính giúp anh chở hàng phụ vợ, bỏ mối rau củ quả, cá mắm đi các chợ đầu mối. Rảnh lại chở hàng thuê phụ người ta nữa. Phú Cường bán xe rất uy tín, nhân viên tư vấn tận tình. Mua chiếc thứ 2 chắc chắn anh vẫn quay lại ủng hộ Phú Cường”

ANH BÉ HAI – CẦN THƠ

Chạy xe thuê cho người ta cũng lâu rồi, khoảng chừng 3-4 năm. Bây giờ mới sửa soạn, mua xe tải chở hàng trái cây. Anh chọn chiếc Vinamotor để chở dừa, thơm… từ miền Tây lên Tây Ninh bán Nghe anh chia sẻ thật vui, nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực phấn đấu, câu chuyện từ chạy thuê sang người làm chủ là thành tích đáng trân trọng và động lực của anh em.